'cms_gebruikers', 'FIELD_USERNAME' => 'username', 'FIELD_PASSWORD' => 'password', // 'FIELD_CMSGROEP_IDS' => 'cms_usergroep_ids', // alleen gebruiken als groepsrechten gebruikt moeten worden 'FIELD_LANGUAGE' => 'taal_id', // alleen gebruiken als een taal per gebruiker gekozen moet kunnen worden 'FIELD_TABLE_IDS' => 'table_ids', 'SELECTOR_TABLE' => 'triteon_klanten', 'USE_MD5' => false, 'USE_SHA1_EXT' => false, // kan op false staan, maar kan ook een waarde bevatten om te gebruiken als salt 'TABLE_TABLE' => 'tabletable' ); define('FILE_MANAGER_SORT', 'name_name'); // folders_files bv: name_date define('FILE_MANAGER_CMS_UPLOAD', 'flash'); // flash = flash uploads in cms, leeg of undefined = gewone uploads in cms // Size waarop gecontroleerd wordt, let er op dat dit kleiner is dan de size die in de .htaccess staat define('FILE_MANAGER_CMS_UPLOAD_FLASH_MAX_SIZE', '104857600'); define('FILE_MANAGER_IMAGE_EXTENSIONS', 'jpg,jpeg,gif,png'); define('FILE_MANAGER_FILE_EXTENSIONS', 'pdf,doc,docx,xls,xlsx'); define('FILE_MANAGER_MEDIA_EXTENSIONS', 'flv,mov,mpg,mpeg,wmv,swf'); // define('FILE_MANAGER_USE_IMAGEMAGICK', true); /* Met de $TABLES variabele kun je aangeven welke tabellen door entries onderhouden moeten worden. Hieronder staat een template welke als basis kan dienen voor de tabel defenities. Ales wat tussen vierkante haken staat is optioneel. Alles wat tussen vishaken staat moet vervangen worden door de juiste waarden. $TABLES[''] = array ( 'NAME' => '', 'TITLE' => '', 'VISIBLE' => , ['EDIT_ID' => '' ] # id van groep in tabeltable voor rechten ['EXPORTABLE' => , ] [ 'IMPORTABLE' => , ] [ 'IMPORTSELECTFIELD' => 'field', ] # veld wat op de pagina geselecteerd moet kunnen worden [ 'IMPORTFIELDS' => 'comma-seperated list of fields', ] # lijst met velden welke geimporteerd moeten worden [ 'IMPORTUNIQUE' => 'comma-seperated list of fields', ] # lijst met unieke velden (bijv. emailadres) [ 'IMPORTDEFAULT' => 'fieldname=value,fieldname=value', ] # lijst met standaard waardes 'PRIMARY_KEY' => '', 'SHOW_COLUMN' => '', 'ORDER_COLUMN' => '', 'ORDER_MANUAL' => , 'LAST_UPDATE' => '', [ 'EXTENDABLE' => , ] [ 'FIRST_PAGE' => '', ] # toon als eerste de show of de edit pagina, default is show [ 'GROUP_BY_COLUMN' => '', ] [ 'GROUP_BY_TITLE' => '', ] [ 'GROUP_BY_ALLE_TONEN' => , ] [ 'GROUP_BY_2_COLUMN' => '', ] [ 'GROUP_BY_2_TITLE' => '', ] [ 'GROUP_BY_2_ALLE_TONEN' => , ] [ 'GROUP_BY_3_COLUMN' => '', ] [ 'GROUP_BY_3_TITLE' => '', ] [ 'GROUP_BY_3_ALLE_TONEN' => , ] [ 'SEPERATE_BY_COLUMN' => '', ] # Let op, zet deze colom vooraan in de ORDER_COLUMN, anders werkt het niet [ 'SEARCH_IN_TITLE' => '', ] [ 'SEARCH_IN_COLUMNS' => '', ] [ 'SEARCH_DATE_FIELD' => '', ] [ 'SHOW_LIST_RIGHT' => , ] [ 'ENABLE_PAGING' => , ] [ 'EMAIL_COLUMNS' => '', ] [ 'DUMMY_COLUMNS' => '', ] [ 'HIDDEN_COLUMNS' => '', ] [ 'FIXED_RECORDS' => '', ] [ 'NON_DELETABLE_ROWS' => '', ] [ 'READ_ONLY_COLUMNS' => '', ] [ 'COLUMNS' => array ( '' => '', [ '' => '', ] ... ), ] [ 'FOREIGN_KEYS' => array ( '' => '.', [ '' => '.', ] ... ), ] [ 'FOREIGN_KEYS_MULTIPLE' => array ( '' => '.', [ '' => '.', ] ... ), ] [ 'FILE_COLUMNS' => array ( '' => array ( 'EXTENSIONS' => '', [ 'ALLOW_LARGE_UPLOADS' => '', ] [ 'SCALE_IMAGES' => 'x', ] [ 'SCALE_RATIO' => '', ] ), [ '' => array ( 'EXTENSIONS' => '', [ 'ALLOW_LARGE_UPLOADS' => '', ] [ 'SCALE_IMAGES' => 'x', ] [ 'SCALE_RATIO' => '', ] ), ] ..., ), ] [ 'PASSWORD_COLUMNS' => array ( 'USERNAME' => '', 'PASSWORD' => '', 'HTACCESS_FILE' => '' ), ] 'STYLESHEET' => array ( '' => '', ), [ 'PREVIEW_URL' => PREVIEW_URL_SCAFOM_NL_NL, ] [ 'MD5_COLUMNS' => '', ] [ 'SHA1_EXT_COLUMNS' => '', ] [ 'VERSTUREN' => false|'paginanaam.php', ] [ 'VERSTUREN_DATUM' => false|'veldnaam', ] [ 'USE_MODULE' => 'module naam', ] # geef hiermee aan of deze tabel bij een mmodule hoort [ 'URL' => 'url', ] # geef hiermee aan dat knop naar speciale url moet gaan NOG NAKIJKEN OF WERKT [ 'IS_CMS' => , ] [ 'LINK_COLUMNS' => 'link,nog_een_link', ] # [ 'CMS_MAXNIVEAU' => 'max aantal niveaus', ] [ 'CMS_LOCKNIVEAU_1' => , ] # Zet niveau 1 menu vast [ 'CMS_PERMISSIE' => , ] # Gebruik maken van rechten groepen [ 'CMS_MODULE' => , ] [ 'CMS_TEMPLATE' => , ] [ 'CMS_MODREWRITE' => , ] # geeft aan of mod rewite gebruikt wordt of niet (voor interne linken) [ 'CMS_MODREWRITE_PREFIX' => 'letter or text', ] # te gebruiken als er een mod_rewrite gebruikt wordt voor CMS [ 'CMS_METATITLE' => , ] # NB: Op false zetten om de meta-titel uit te zetten [ 'CMS_METATAGS' => , ] # NB: Op false zetten om de meta-optie uit te zetten [ 'CMS_METAKEY' => 'default keywords, zoekwoorden', ] # NB [ 'CMS_METADESC' => 'default meta tekst', ] # NB [ 'CMS_NAV_COLUMN' => 'veldnaam van veld dat koppelt naar id van CMS tabel', ] # NB [ 'CMS_EXTRA_CAT_TABLE' => '', ] # voor extra categorie velden [ 'CMS_EXTRA_PAG_TABLE' => '', ] # voor extra pagina velden [ 'CMS_INHERIT_DEFAULT' => true|false, ] [ 'CMS_IMAGE_EXTENSIONS' => 'jpg,jpeg,gif,png,bmp', ] [ 'CMS_FILE_EXTENSIONS' => 'pdf,doc', ] [ 'CMS_ENTRY_LINKS' => array( '' # om modules goed intern in CMS te kunnen linken, gebruikt mod rewrite ), ] [ 'ENTRY_LINKS' => array( '' # om modules goed intern in module te kunnen linken, gebruikt mod rewrite ), ] [ 'ENTRY_CMS_LINKS' => array( '' # om CMS goed intern in modules te kunnen linken, gebruikt mod rewrite ), ] [ 'ENTRY_MODREWRITE_PREFIX'' => '', ] # te gebruiken als er een mod_rewrite gebruikt wordt voor entries [ 'LINK_URL' => '', ] # leeg als dit relatief pad moet zijn (beter); URL als absolute pad nodig is. [ 'UPLOAD_SUBFOLDER' => 'map naam', ] # niet meer gebruiken!! [ 'FORM_GENERATOR' => array( 'TABLE' => '', # voor veld definities 'MULTITABLE' => '', # voor voorgedefinieerde waardes voor meer keuze velden 'VELD_TYPE_TABLES' => 'formulieren_veld_types', 'BUTTONS' => array( # standaard knoppen: Up / Down / Verwijderen, definieer extra knoppen hier 'tonen' => array( 'DB_FIELD_NAME' => 'verplicht', 'HOVER_TEXT' => 'Verplicht', 'IMAGE_ACTIVE' => 'verplicht_actief.gif', 'IMAGE_INACTIVE' => 'verplicht_inactief.gif', 'FIELD_TYPES' => array( 'SINGLE_LINE', 'MULTIPLE_LINE', 'NUMERIC', 'MULTI', 'FILE' ) ) ), 'SAVE_TO_DB_TABLE' => '', # voor opslaan van resultaten (ingevulde formulieren) 'TEMPLATE' => '